cách chữa trị xuất tinh sớm

Có những cách nào điều trị xuất tinh sớm?

Theo BS Nguyễn Thành Như (Khoa Nam học, BV Bình Dân, TP.HCM) , vấn đề ở chỗ là cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất được định nghĩa thế nào là sớm. Theo Hội Tâm thần học Hoa Kỳ, xuất tinh sớm là tình trạng (kéo dài) xuất tinh và cực